شهيد هوشنگ وحيد دستجرديسمت چپ رديف جلو:شهيد امير سرتيپ هوشنگ وحيد دستجردي و آيت الله مهدوي كني (رئيس مجلس خبرگان)

اين عكس براي اولين بار درفضاي رسانه اي كشور منتشر مي شود و اختصاصي پايگاه مجازي شهيد محمد منتظري است...

از ويژگي هاي بارزي كه مي توان از شهيد در صحبت با آشنايان ...

ازسمت راست:شهيد مسعود قانع دستجردي -شهيد محمدرضا هادي دستجردي -شهيد عبدالحسين درچه اي ازسمت راست:شهيد مسعود قانع دستجردي -شهيد محمدرضا هادي دستجردي -شهيد عبدالحسين درچه اي

جهت مشاهده با كيفيت عكس روي آن كليك نماييد...پيكسل هاي عكس تعمير شده مي باشد.

 


از سمت راست:شهيد مسعود قانع–شهيد باقر آقاكريمي–نظري–محمدرضا برنجي-حجت الله جزايري

جهت مشاهده با كيفيت عكس روي آن كليك نماييد...
منبع:اختصاصي پايگاه مجازي شهيد محمد منتظري(ره) 

اهواز(دارخوئين) قبل از عمليات محرم -از سمت راست ، برادران جانباز :عباسعلي صادقي و حسين لاداني --عليرضا صالح--MN1-1-2از سمت راست ، آقايان :عباسعلي صادقي - حسين لاداني -عليرضا صالح

جهت مشاهده  با كيفيت عكس روي آن كليك نماييد...
منبع:اختصاصي پايگاه مجازي شهيد محمد منتظري(ره)---استفاده تجاري از عكس ها و مطالب ممنوع مي باشد...

جهت نمايش تصوير در ابعاد با كيفيت روي عكس كليك نماييد...منطقه مريوان قبل از عمليات والفجر4 از سمت راست: شهيد حسين قوچي (صرافي) -شهيد عبدالمجيد صفريان -محمد تقي دادخواه (متوفي)از سمت راست: شهيد حسين قوچي (صرافي) -شهيد عبدالمجيد صفريان -محمد تقي دادخواه 

جهت مشاهده و دريافت با كيفيت عكس روي آن كليك نماييد...
منبع:اختصاصي پايگاه مجازي شهيد محمد منتظري(ره) - 


دارخوئين قبل از عمليات خيبر

از سمت چپ: شهيد سيد اصغر موسوي - طلبه شهيد ناصر هادي - شهيد محمد رضا كريمي

تيپ كربلا عمليات بيت المقدس مكان اهواز توضيحات: تيپ كربلا –عمليات بيت المقدس،اهواز (مكان:دانشگاه شهيد چمران فعلي)

ايستاده از سمت راست،آقايان:حسن ايزدي –سردار شهيد اسدالله ابراهيميان... 


شهيد آيت الله نجار زاده

قبل از عمليات رمضان ، خط پدافند

شهيد آيت الله نجار زاده فرزند:غلامرضا،محل شهادت:عين خوش،سال شهادت: 15 /8 /61 موقعيت:بسيجي

جهت دريافت عكس در ابعاد بزرگتر روي عكس  كليك نماييد...
منبع:اختصاصي پايگاه مجازي شهيد محمد منتظري(ره)

شهيد آيت الله نجار زادهشهيد آيت الله نجار زاده فرزند:غلامرضا،محل شهادت:عين خوش،سال شهادت: 15 /8 /61 موقعيت:بسيجي

جهت دريافت با كيفيت عكس روي آن كليك نماييد...

منبع:اختصاصي پايگاه مجازي شهيد محمد منتظري(ره)

CenterImage/ul href=div class=Itema href=div class= Down LeftImage a href=tebyan.comItemContentWeblogRight/divDowna href=
X