اين مسأله تكليف همه‌ي رزمندگان است. من تأثيرات اين خاطرات را در فرزندان خودم مي‌بينم. من تأثير مثبت بازگوكردن اين خاطرات در كساني كه كتاب را خوانده‌اند، خصوصاً در دانشجويان مي‌‌بينم. مي‌توانم بگويم اين نوع خاطرات اصلاً در كل زندگي‌شان تأثير گذاشته است، در راهي كه انتخاب مي‌كنند...آن روز كه شنيدم حضرت آقا كتابم را خوانده‌اند و فرموده‌اند با بخش‌هايي از اين كتاب گريسته‌اند، خيلي جاخوردم. اين لطف و عنايت و ارزشي...
اين نيز بخشي از آن تصوير عظيم و باشكوهي است كه ما همواره آن را از دور ديده و تحسين كرده و بزرگ شمرده‌ايم بي‌آنكه از ريزه‌كاريها و نقشهاي معجز‌آساي تشكيل دهنده‌ي آن و رنگ آميزيهاي بي‌نظير جزء جزء آن، به درستي خبر داشته باشيم. اين كتاب شرح اين ريزه كاريهاي حيرت انگيز در بخشي از اين تابلوي ماندگار و تاريخي است. ...
دسته ها : معرفي كتاب
1392/7/16
كتاب حاضر گزيده‌اي از مجموعه‌ي توصيه‌ها، نصايح، تحليل‌ها و مواعظي است كه در ماه‌هاي رمضان در طول 22 سال گذشته در بيانات رهبرانقلاب ارائه شده است.مخاطبان اين مواعظ عموم مردم بوده‌اند...يكي از وجوه چشمگير بيانات رهبر انقلاب در طول 22 سال گذشته پيوستگي و انسجام مطالب در موضوعات مختلف است. البتّه با اين ويژگي كه حتّي اگر موضوعي واحد چند بار آن هم در طول سال‌هاي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته باشد، هر بار يا از زاويه‌اي جديد به موضوع نگريسته‌اند يا نكته‌اي جديد به ابعاد موضوع يا تحليل آن افزوده‌اند.نمونه جالب اين نكته را مي‌توان در مورد موضوع تقوا يا استغفار كه ترجيع‌بند مهمّ اين كتاب است، به وضوح ديد.
دسته ها : معرفي كتاب
1392/4/15

«خودآگاهي آن نوع از آگاهي است كه به عمق جان انسان سرايت كرده و سراسر وجودش را فرامي‌گيرد.»نويسنده معتقد است كه ذات انقلاب اسلامي با تمام تحولات تاريخي غربي تفاوت ماهوي دارد و لذا نمي‌توان با همان الگوي معرفتي به تحليل اين جريان تاريخ‌ساز نشست. بنابراين بررسي جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي و نقش آن در حال و آيندة جهان با عينك غربي، جز دوري از حقيقت آن، ثمري در پي نخواهد داشت...

1392/3/13

جهت مشاهده ودريافت باكيفيت اين پوستر روي عكس كليك نماييد...

دسته ها : معرفي كتاب
1392/2/25
CenterImage/ul href=div class=Itema href=div class= Down LeftImage a href=tebyan.comItemContentWeblogRight/divDowna href=
X