جهت دريافت اين پوستر روي آن كليك كنيد... + تصوير شهيد اسماعيل اسماعيل زاده معرفي شهيد: "نام :اسماعيل اسماعيل زاده فرزند:اكبر-سن: 20-محل شهادت:پاسگاه زيد-دريا-تاريخ شهادت:28/8/66موقعيت:بسيجي"

جهت دريافت با كيفيت اين پوستر روي آن كليك نماييد...

1392/8/30

pshmontazeri.tebyan.net/   picture:tebyan

لازم به ذكر مي باشد در تاريخ دو روايت براي شهادت حضرت ثبت شده است.

دسته ها : اخبار
1392/8/25

pshmontazeri.tebyan.net  picture:tebyanاگر پيمان غدير رعايت مي شد عاشورا هرگز اتفاق نمي افتاد...

دسته ها : اخبار
1392/8/21

pshmontazeri.tebyan.net  picture:tebyan

دسته ها : اخبار
1392/8/2
CenterImage/ul href=div class=Itema href=div class= Down LeftImage a href=tebyan.comItemContentWeblogRight/divDowna href=
X