در ســوريه و لـبنان با شــهـيداني چون شـهيد دكتر چــمران و شــهيد مــحـمد منـتـظري آشـنا شد و در كنار فراگيري مسائل نظامي، از خلق و خوي پسنديده و اخـلاق وارسـته و انـقلابي اين شـهيدان نيز بـهره‌هاي وافـري برد و هـمـين اخــلاص و عشــق به اسـلام بود كه او را در چـنـين محـيط‌ هايي بـدون تاثيرپذيري از جريانات چپي و التقاطي حـفظ كرد...

درقدم نخست در صدد برآمد تا با روحانيت متعهد پيرو خط امام تماس و ارتباط بر قرار نمايد. چندي بعد در رابطه با تشكل هاي فرهنگي- تبليغاتي دست بكار چاپ، تكثير و توزيع اعلاميه ها و پيام هاي حضرت امام شد،او همواره سعي مي‌كرد تا در تمامي مراحل مبارزه نقش خود را به عنوان يك مقلد و تابع ولي فقيه به اثبات برساند...

دسته ها : اخبار
1391/8/26

«محمد»كه علاقه اي به خدمت در ارتش شاهنشاهي نداشت اندكي پس از اين فراخوان به قصد ديدار با حضرت امام خميني«ره» از خدمت فراركرد اما حين عبور از مرز زميني ايران - عراق توسط عناصر «ساواك» رژيم شناسايي و دستگير شد. 

دسته ها : اخبار
1391/8/13

دسته ها : اخبار
1391/8/10

دسته ها : اخبار
1391/8/5

دسته ها : اخبار
1391/8/2
CenterImage/ul href=div class=Itema href=div class= Down LeftImage a href=tebyan.comItemContentWeblogRight/divDowna href=
X