دسته ها : اخبار
1391/5/29

دسته ها : اخبار
1391/5/26

دسته ها : اخبار
1391/5/20
 ...به خــدا قسم مسلـمان بودن تنها فـقط به نماز و روزه نيست البته انسان بايد نماز بخواند و روزه هم بگيرد . اما برگرديم سرحرف اول اگر دوستت تو را ناراحت كرد بعد پشيمان شد و به تو سلام كرد و از تو كمك خواست حتما به او كمك كن . تا ميتوني به دوستانت كمك كن و به هر كسي كه مي شناسي و يا نمي شناسي خوبي كن. نگذار كسي از تو ناراحت بشه و برنجه. 
دسته ها : فرهنگ پايداري
1391/5/15

دسته ها : اخبار
1391/5/14
براي گفتن حرفم راه دوري نميروم.ازهمين جمعه شروع ميكنم،همين جمعه كه كوه ميروي.يانه!،از طول هفته كه دورن شهرعبورومرورميكردي تا باعجله به محل كار يادانشگاهت برسي.درشلوغي شهر،كنارترافيك سنگين،درحضورهمين روزمرگي ها،نزديك خانه ات،محل كارت وياداخل دانشگاهت حتي اگرچشم سرت راهم بازكني كفايت ميكندتاستاره باراني،ازقبورشهداي گمنام جلوي ديدگانت به تلالو بنشيند.
دسته ها : فرهنگ پايداري
1391/5/8
بسمه‌تعالي جوان عزيز خدا را شكر كنيد كه شما را از دوران حاكميت دين خود بهره‌مند ساخته و جواني شما را در چنين دوراني قرار داده است.از اين سرمايه‌ي عظيم يعني جواني براي خودسازيِ علمي وفكري و روحي وجسمي استفاده كنيد ومگذاريد حتي يك ساعت از اين بهار زندگي به هدر رود و صرف غفلت و لهو شود. اراده‌ي خود را تقويت كنيد، با قرآن
CenterImage/ul href=div class=Itema href=div class= Down LeftImage a href=tebyan.comItemContentWeblogRight/divDowna href=
X