دسته ها : اخبار - معارف
1391/2/25

pshmontazeri.tebyan.net   picture:tebyan.net

دسته ها : اخبار
1391/2/22
رهـبر مـعظم انــقلاب اسـلامي صــبح امــروز در اولـين دقـايـق رأي گيري مرحله دوم انتخابات مجلس نهم ضمن شركت در رأي گيري، حـضور هر چــه بيشتر مــردم در انـتخابات را باعث اعتبار و توانايي بيشتر نمايندگان مـجلس نهم خواندند. رهبر انقلاب اسلامي انتخابات را كاري بزرگ و مهم برشمردند و با آرزوي توفيق واجدان شرايط براي اداي وظيفه شركت در انتخابات افزودند: م
دسته ها : اخبار
1391/2/15

دسته ها : اخبار
1391/2/6
محمدعلي عسگري برادر ارشد شـهـيـد تـازه تـفـحص شده  «اكـبر عسگري» : اكبر در نيمه شعبان 1350 مـتولد شد؛ پدرم در هفتم مهرماه سال 1364 در حالي كه اكبر، 14 ساله بود در منطقه فاو به شهادت رسيد؛ بعد از شـهادت پدرم، اكـبر خيلي تلاش مـي‌كرد تا به جبهه اعزام شود. برادر  شهيد«اكـبر عسگري» گفـت : بـرادرم مي‌گـفـت : &
دسته ها : فرهنگ پايداري
1391/2/5
CenterImage/ul href=div class=Itema href=div class= Down LeftImage a href=tebyan.comItemContentWeblogRight/divDowna href=
X